Monday, May 25, 2009

DEFINISI KELUARGA

Keluarga berasal dari bahasa Sanskrit iaitu kula dan warga ” kulawarga” yang bererti ” anggota, kelompok kerabat”. Keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah, bersatu. Keluarha juga bermaksud satu kumpulan manusia yang dihubungkan melalui pertalian darah, perkahwinan atau pengambilan anak angkat.

No comments:

Post a Comment